Con số kỷ lục này sẽ biến nó trở thành cuộc đấu giá trang sức có giá trị nhất trong lịch sử.

Bộ sưu tập Maharajas & Mughal Magnificentence sẽ phá vỡ mức đấu giá kỷ lục từ trước đến nay.